Verkiezingen in Tynaarlo. Wat zeggen de partijen over Eelde?


Op 21 maart gaat een deel van Nederland naar de stembus voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018. Ook in de gemeente Tynaarlo en Assen wordt gestemd, aandeelhouders van Groningen Airport Eelde. In verband met herindelingen wordt in de gemeente Groningen pas op 21 november gestemd. Wat denken de politieke partijen in Tynaarlo over de luchthaven?


CDA
Het CDA ziet Groningen Airport Eelde als een belangrijke toegangspoort voor het Noorden. Activiteiten om de effectiviteit van GAE op economisch gebied te stimuleren willen we faciliteren. Bovendien wil het CDA dat GAE wordt aangesloten op de aan te leggen snelle fietsverbinding van Assen naar Groningen

Christenunie
De hoofdverbindingen tussen Groningen en Assen lopen door onze gemeente, bovendien bevindt zich hier het vliegveld Groningen Airport Eelde. We bevorderen de bedrijvigheid langs deze as, en houden de buitengebieden open en aantrekkelijk voor toeristen en bewoners. Steun aan de ontwikkeling van Groningen Airport Eelde, als onze bushalte naar het buitenland. In de eerste plaats voor het zakelijk verkeer in Noord-Nederland, maar ook voor toerisme van en naar de regio. We willen royaal ruimte geven aan initiatieven om het vliegveld te ontwikkelen en verwelkomen het zonnepanelenpark, de plannen voor werken met drones en andere initiatieven.

D66
Nu er tientallen miljoenen in de luchthaven worden geïnvesteerd is D66 van mening dat de economische spin-off van de luchthaven op de korte termijn zichtbaar moet zijn. D66 is er een voorstander van om de aandelen van de hand te doen. Tot die tijd heeft de gemeente Tynaarlo een belangrijke rol als toezichthouder. D66 wil dat de gemeente naast toezicht op de structurele exploitatiekosten, ook voortdurend aandacht blijft schenken aan compensatie van milieueffecten en overlast naar omwonenden in verband met openstelling en de verkeersintensiteit. Waar er nu teveel de focus wordt gelegd op passagiersaantallen, is D66 van mening dat er meer gekeken dient te worden naar aanverwante economische activiteiten zoals onderhoud, refurbishing en sloop.

Gemeentebelangen Tynaarlo
De baanverlenging van vliegveld Eelde is na jaren een feit. Het vliegveld blijft onder druk staan, omdat niet alle aandeelhouders even betrouwbaar zijn. Toch verdienen de initiatieven steun om de economische ontwikkelingen te bevorderen. De luchthaven is niet alleen van regionaal belang, maar zorgt ook voor internationale verbindingen. Dat er voor de overloop van Schiphol wordt uitgeweken naar Lelystad is jammer. Juist hier kunnen regionale luchthavens als Eelde en Maastricht uitkomst bieden. De gemeente Tynaarlo kan een bijdrage leveren door de voormalige vuilstort aan de overzijde te bestemmen tot parkeerplaats voor het vliegveld. Ook de realisatie van het OV-knooppunt de Punt kan de bereikbaarheid van onze luchthaven vergroten.

GroenLinks
Wat GroenLinks betreft blijft Groningen Airport Eelde een lokaal vliegveld zonder groeiambities. De subsidies van de afgelopen 10 jaar om groei en financiële onafhankelijkheid te bevorderen hebben niets opgeleverd. Na het in gebruik nemen van vliegveld Lelystad als dependance van Schiphol voor chartervluchten zal de situatie voor het vliegveld Eelde niet verbeteren. Op 20 december 2016 heeft de gemeenteraad het voorstel van het college van B en W om het GAE weer 10 jaar te subsidiëren met 13 tegen 10 stemmen afgewezen. Desondanks komt het college in de voorjaarsbrief 2017 opnieuw met dit voorstel. Helaas stemde een meerderheid van de raad in met de voorjaarsbrief en dus met dit voorstel en wil het huidige college 1,84 miljoen euro aan subsidie voor het vliegveld geven. GroenLinks is tegen het verder subsidiëren van het vliegveld GAE.

Leefbaar Tynaarlo
Leefbaar Tynaarlo pleit voor bedrijfsvriendelijke bestemmingsplannen. Het gebied in en om het vliegveld Eelde zou hier snel in moeten voorzien. Daarmee zou extra werkgelegenheid kunnen worden gerealiseerd eneen win-win-situatie ontstaan voor vele partijen.

PVDA
We blijven van mening dat de aandelen van Groningen Airport Eelde overgedaan moeten worden aan de provincie Drenthe.

VVD
De VVD heeft niets over GAE in het verkiezingsprogramma staan.Reacties